Skyttar 1901

Vittsjö Skytteförenings medlemmar vid bildandet av föreningen 1901. Bilden inscannad och bearbetad av Bengt Granelli.